Verslag therapie Femke Weijers november/december 2019

Femke is voor de vierde keer naar dolfijntherapie geweest in Curacao. Eerdere therapieën hadden dusdanig veel resultaat gegeven dat we graag nog een keer met Femke terug wilden. De laatste keer in 2017 hadden we vooral gewerkt aan haar sociale emotionele ontwikkeling, daar wilden we deze keer graag mee verder omdat we tot nu toe in Nederland weer niet het gewenste resultaat en de juiste therapie hebben bereikt/gevonden.

Wederom werd de aanvraag gehonoreerd om een psycholoog als therapeut te krijgen voor Femke. Femke was vanaf aankomst op Curacao heel ontspannen en relax. Ze kent de omgeving, ze wist al een beetje wat ze kon gaan verwachten en ze houdt enorm van de warmte.

Op de eerste dag van de therapie maakten wij kennis met het team dat Femke en ons de komende twee weken zou gaan begeleiden. Wij hadden een uitgebreid gesprek met Mirte, de psycholoog. Aan de hand van de door ons ingeleverde rapporten en verslagen en recente ervaringen ging Mirte aan de slag om een programma te maken, helemaal afgestemd op de behoeftes van Femke en op onze aanbevelingen. Onder andere het versterken van het gevoel van basisveiligheid, waardoor Femke minder snel angstig zal worden en in paniek raakt. Verminderen van de behoefte van bevestiging, zodat Femke de bevestiging meer uit zichzelf kan halen en anderen hiervoor minder nodig heeft. Emotieregulatie bevorden waardoor Femke minder huilt en woedeaanvallen heeft. Vergroten van Femke’s zelfvertrouwen en vaardigheden aanleren voor herkenning van wat Femke nodig heeft, zoals tijd of meer informatie.

Het bleek al snel dat Femke zich verbaal sterker heeft ontwikkeld dan perceptueel organisatievermogen en verwerkingssnelheid. Zij lijkt meestal wel te begrijpen wat er verteld wordt, maar bij navraag blijkt vaak dat ze niet alles heeft begrepen. Er is veel geoefend met het door Femke laten aangeven meer tijd of uitleg nodig te hebben. Daardoor wordt spanningopbouw voorkomen en heeft Femke meer rust in haar hoofd. Gedurende de therapie kon Femke dit steeds beter aangeven, ook buiten de therapie in privé situaties. Ook wij konden sneller herkennen bij Femke dmv gezichtsuitdrukking dat Femke meer uitleg behoefte. Daardoor konden wij Femke ook beter begeleiden in het verwerken van informatie en prikkels en zo een ‘ontploffing’ voorkomen.

Ook het ervaren van emoties is voor Femke erg belangrijk. Ze kan er wel over vertellen maar verwerken is een ander verhaal. Door afleiding voelt Femke zich dan wel even beter maar de emoties worden dan weggedrukt. En het niet willen voelen van emoties maakt op den duur dat ze moeilijker onder controle te houden zijn. Aan Femke is dit uitgelegd als emoties die je in een potje stopt., waarbij op een gegeven moment de deksel niet meer goed dicht gaat. Ook is aan Femke uitgelegd dat emoties voorgesteld kunnen worden als een golfje, deze komt en gaat. Het is dus helemaal niet erg om emoties te tonen en gaat vanzelf wel weer voorbij. Ze merkt dat het toelaten ervoor zorgt dat het eigenlijk ook weer snel voorbij gaat en dat het dan vaak niet eens tot ‘ontploffing’ komt.

Femke heeft ook gewerkt met het uiten van wat ze voelt en vindt. Zo heeft Femke veel keuzes zelf gemaakt en zelf de regie gehouden waarbij ze kon aangeven wat zij wilde doen, maar ook heeft ze geoefend met het zeggen dat ze iets niet leuk vindt.

Daarnaast is er gewerkt aan het gevoel van bevestiging dat Femke nodig heeft. De bevestiging van anderen zorgt voor een tijdelijke opluchting, maar zeker op momenten waarbij de spanning hoog is, zal Femke de bevestiging van buitenaf meer nodig hebben. Wanneer zij leert om dit uit zichzelf te halen, zal dit haar uiteindelijk meer rust en ontspanning geven. Nadat er eerst een vertrouwensband was opgebouwd de eerste week, is de tweede week gebruikt om daar mee aan de slag te gaan. Femke vond het in eerste instantie heel onprettig en er kwam flink wat weerstand, ook na de therapie in de privé situatie. We namen dan de tijd om Femke weer te laten ontspannen en gebruikten daar de handvatten voor die we in de eerste week hadden geleerd. Daardoor is voorkomen dat Femke een ‘meltdown’ kreeg, wat echt een enorme vooruitgang was en is. Femke ervaart de bevestiging die zij nodig heeft als een eigenschap die bij haar hoort en kan dat moeilijk los laten.

Er is gewerkt met een whiteboard, waarop antwoorden werden genoteerd op Femke haar vragen op verschillende momenten in de therapie. Femke kreeg daarbij zo min mogelijk bevestiging en ze moest zelf aangeven of we volgens haar boos waren geweest, of ze een grote mond had gehad of had gezeurd. In het begin keek ze hierbij nog veel naar de mimiek van de gezichten om haar heen, maar aan het einde van de week kon ze echter zo goed als zelfstandig de vragen beantwoorden en invullen. Met een blik op het bord kon Femke afscheid nemen en gedag zeggen en volgden er geen vragen meer. Wanneer Femke’s spanning stijgt is het helpend om te benoemen dat het een golfje kan zijn en dat haar emoties er mogen zijn.

Femke heeft een groei doorgemaakt in het benoemen van haar emoties aan de hand van het stoplicht. Femke kan benoemen waarom ze zich groen, oranje of rood voelt. Het accepteren van emoties is nog een uitdaging. Door met Femke in gesprek te gaan en erkenning te geven voor haar emoties, is Femke zich steeds bewuster geworden van haar emoties. Femke heeft ervaren hoe het is om alle emoties toe te laten en wat haar kan helpen in deze situaties (bijvoorbeeld een aantal keer diep in- en uitademen). Femke kan haarzelf beter bevestigen en is in staat om zelfstandig op het bord te schrijven of anderen boos op haar waren, ze heeft geluisterd of ze heeft gezeurd.

De klik met dolfijn Kanoa was er vanaf het eerste moment. Kanoa was heel ontspannen wanneer hij met Femke zwom. Femke ging op een voorzichtige doch natuurlijke manier om met Kanoa. Ze zwom zo veel mogelijk zelf en werd alleen lichtjes aan de zwemband vastgehouden door de therapeut. Femke vond het ook erg leuk om met Kanoa te snorkelen en de onderwaterwereld te beleven. In het water bij Kanoa deden zich soms onverwachte situaties voor waardoor Femke gelijk goed kon oefenen met haar nieuw aangeleerde vaardigheden. Ook hier heeft Femke een groei laten zien en aangegeven dat ze soms meer behoefte had aan extra uitleg bij onverwachte situaties.
Het is zo knap hoe Femke zich heeft ingezet om haar doelen te bereiken. We zijn echt enorm trots op haar! Het was heel bijzonder om te zien hoeveel Femke in korte tijd geleerd heeft en hoe open ze over zichzelf kon vertellen.

We gaan nu proberen, met de aanbevelingen van de therapeute, in Nederland een geschikte therapie of behandeling te vinden zodat we door kunnen zetten wat er in Curacao opgestart en bereikt is. Daarnaast krijgen de mensen in de directe omgeving van Femke ook de tools aangereikt om Femke te begeleiden in haar vooruitgang en haar te helpen sterker en zelfverzekerder te worden.

Het is weer een bijzondere reis geweest waar wij als ouders zijnde ook weer veel nieuwe inzichten hebben gekregen en stil hebben gestaan bij dingen waar we zelf niet opgekomen waren of die tot nu toe aan ons niet zijn aangereikt. Het hele team van het CDTC die zich ingezet heeft om er weer een prachtige therapie van te maken bedanken wij uit het diepste van ons hart. Er is nog een lange weg te gaan, maar met alle nieuwe ontwikkelingen zijn we weer een flinke stap verder gekomen.

Heel hartelijk dank aan allen om Femke heen die deze therapie voor Femke weer mogelijk hebben gemaakt.

Videoverslag therapie Femke 2019

Videoverslag therapie Femke 2019 gemaakt door het CDTC.

Geplaatst door Stichting Dolphins4femke op Dinsdag 7 januari 2020