Stichting

De stichting zamelt geld in om Femke Weijers, meervoudig gehandicapt, op Curaçao dolfijnondersteunende therapie te kunnen laten volgen. Support4specials en Kidsunlimited hebben mee geholpen in het dragen van de kosten van de reeds gevolgde therapieën. De therapie heeft als doel haar levenskwaliteit te verbeteren. Ook zamelt de stichting geld in om in de toekomst het aanschaffen van benodigde hulpmiddelen, die door de zorgverzekeraar of gemeente niet vergoed worden, te kunnen bekostigen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is een non-profitorganisatie. De doelstelling van een non-profitorganisatie is de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, maatschappelijke doeleinden. De stichting heeft dus niet als doel winst te maken.

Hoewel de stichting geen winstoogmerk heeft,  heeft zij wel inkomsten nodig. Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van ‘klanten’ aan de gemaakte kosten.