Word sponsor

Er is veel geld nodig om Femke op Curaçao dolfijnondersteunende therapie te laten volgen. En daar kunt u bij helpen! U kunt een bijdrage storten op de rekening van de stichting.

Giften zijn al aftrekbaar vanaf € 227 per jaar. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de netto jaarwinst van uw bedrijf.

Als u ons sponsort dan wordt uw naam en/of logo op onze site geplaatst.

Het bankrekeningnummer is NL53RABO 01611.40.351 t.n.v. Stichting Dolphins4Femke.